Contacte

Per a nosaltres és molt important saber les seves suggerències i opinions, queixes, reclamacions o, fins i tot, els seus agraïments per a poder donar-li cada dia un millor servei. Si desitja expressar qualsevol situació, ompli el següent formulari.

Termes en matèria legal de protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de dades i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (articles 5 a 11), kOMENTS posa en el seu coneixement que disposa d’un Registre d’activitats de Tractament (RAT) definit com ADMINISTRACIÓ. La finalitat del tractament és la gestió econòmica i comptable, així com la gestió administrativa general de l’activitat de
la kOMENTS. Els usos són la gestió comptable, la facturació i la gestió fiscal. A aquest efecte, les dades d’aquest RAT són manipulades per kOMENTS únicament en els processos econòmico-comptables, d’administració, tresoreria, costos, compres i magatzem, tràmits amb clients i proveïdors, gestió de cobraments i pagaments, presentació d’impostos i declaracions informatives als òrgans públics competents. En
tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició en l’àmbit reconegut pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.
El responsable del RAT és kOMENTS, SL. Delegat de Protecció de Dades (DPD): Rosa Giner. Per a exercitar els drets esmentats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per mail a rosa@koments.cat o per escrit mitjançant instància dirigida a la Direcció de kOMENTS en el seu domicili d’activitat situat al C/ Rosselló 77, 08029 Barcelona

    DEMANA VISITA
    close slider

      rm-7 id="8788" title="Formulario de contacte"]