Que fem

El tractament psicològic és una forma d’abordar els problemes emocionals i de comportament a través de la teràpia. Aprendre a lidiar amb situacions complicades i aprendre noves habilitats per a millorar la salut mental i emocional. L’objectiu és ajudar a comprendre les pròpies emocions, pensaments i comportaments, per a millorar la qualitat de vida.

La teràpia psicològica pot ajudar per a tractar problemes com la depressió, l’ansietat, l’estrès, els trastorns d’alimentació, els trastorns de personalitat, l’abús de substàncies, les addiccions (per exemple a noves tecnologies), els problemes socials i relacionals, i moltes altres situacions i malestars que afecten a la salut mental i emocional de la persona.

La psiquiatria és una especialitat mèdica que se centra en el tractament de problemes relacionats amb la salut mental i emocional. S’ocupa del diagnòstic, tractament i prevenció de trastorns mentals i emocionals.

L’especialitat en psiquiatria treballa per ajudar a infants, adolescents i joves i les seves famílies a desenvolupar estratègies per manejar millor els símptomes dels trastorns mentals i emocionals. A més dels tractaments farmacològics, els psiquiatres també poden recomanar teràpies psicològiques, la teràpia de grup o altres. També poden ajudar els pacients a fer front a problemes de salut mental relacionats amb l’ abús de substàncies, l’ estrès i altres problemes relacionats amb la salut mental.

La Logopèdia és una teràpia especialitzada en el diagnòstic i tractament dels trastorns de la parla, el llenguatge, la veu, la deglució i la comprensió lectora. Aquesta teràpia pot ser utilitzada per tractar una varietat de problemes, com el quequeig, el retard del llenguatge, la disfèmia, el trastorn de lectura, la dislèxia, , la disfàgia, l’afàsia, el trastorn de llenguatge expressiu, la disàrtria i la discapacitat auditiva.

L’objectiu del tractament és ajudar les persones a millorar la seva habilitat per comunicar-se i entendre els altres.

El tractament de logopèdia es basa en l’avaluació de l’habilitat de comunicació del pacient, seguida d’un pla de tractament individualitzat dissenyat per millorar les habilitats comunicatives.

Unitat de tractaments Reeducatius​

La Reeducació és una intervenció psicoterapèutica que, partint de la importància del vincle i de la relació, proposa un acompanyament que contempla les dificultats instrumentals, d’organització, acadèmiques i de l’aprenentatge, mantenint el focus en el pensament, les emocions i la regulació, promovent uns estils de relació reconfortants i saludables. 

Justificació i història

Al llarg dels seus 50 anys d’història, la FETB ha pogut estudiar, crear i desenvolupar diferents línies de treball i mètodes clínics i terapèutics que han contribuït de forma sensible i contrastada a la millora en el nivell de vida d ‘infants, d’adolescents i les seves famílies. 

Entre aquestes línies de treball, comptem amb algunes que han anat un punt més enllà de la seva utilitat i eficiència, esdevenint un element essencial en la identitat de la Institució. 

Estem parlant de les Reeducacions, o Tractaments Reeducatius, una intervenció terapèutica fonamentada en la clínica psicodinàmica, i que mira d’ubicar-se en un espai privilegiat per entendre i apropar-nos a la comprensió dels/les nens/es, adolescents, el seu comportament, les seves aptituds vers l’aprenentatge i la vessant emocional/relacional, que òbviament resulta cabdal en una analítica acurada de la situació de conflicte. 

Tal i com ho entenem, la Reeducació és un tractament, que des d’un abordatge a mig camí entre lo psicoterapèutic i lo psicopedagògic, mira de treballar les dificultats instrumentals i vinculades als aprenentatges dels menors que atenem, però treballant de forma integrada els aspectes emocionals, relacionals i vinculars que poden estar afectant els infants i adolescents en la seva evolució global. 

Sovint l’àmbit escolar i de l’aprenentatge és un context on es comencen a captar dificultats, més enllà de les dificultats específiques en alguna àrea, que radiquen en el fonament de la capacitat d’aprenentatge, en l’intercanvi entre el saber i el no saber, dificultats a nivell d’organització, problemes a nivell atencional/conductual que interfereixen de forma important en el progrés dels/les nens/es i adolescents, i que, els afecten a nivell emocional, psicològic i acadèmic, generant dificultats en la seva autoestima, en les seves relacions, en el seu benestar… 

En què consisteix la Reeducació

La Reeducació es fonamenta, com és característic de la nostra línia de treball, tant a FETB com a Koments en el vincle, en una relació saludable, propera, afectuosa i comprensiva que afavoreixi una aproximació més còmoda i assumible al procés d’ensenyament-aprenentatge, quan aquests s’han començat a encallar i fan sentir els nens que no poden, que no volen o que no saben, amb les conseqüències que això comporta pel seu benestar emocional i acadèmic. 

La Reeducació, a diferència dels tractaments psicoterapèutics, incorpora un 3er element a la dupla terapeuta-pacient, que no és altra que l’activitat, el joc, la tasca, que sovint exerceix de mitjancer, facilitant la relació, la creació i consolidació d’un vincle i per, una experiència positiva al voltant d’uns aprenentatges que, sovint, han esdevingut quelcom amenaçador i angoixant. 

La Reeducació no és un repàs específic d’una o vàries assignatures, no és un espai d’ajuda amb els deures, és més aviat un intent de copsar on estan les bases sòlides del nen/a i adolescent i des d’aquí, ajudar-lo a construir, a refer el camí des del punt on es va començar a sentir insegur, encallat i evolucionar cap a unes fites de millora en el benestar personal, emocional, relacional i d’èxit acadèmic. 

La Reeducació pretén impulsar l’evolució sana dels nens, nenes i adolescents des dels seus potencials, des dels recursos que tenen, i que possiblement han anat quedant diluïts, oblidats. Tractem de treballar des de la relació per fomentar una millor interacció del/la nen/a i adolescent amb els seus propis recursos i capacitats, però també amb les seves dificultats, acceptant-les, trobant estratègies per compensar-les i treballant-les amb un horitzó comú de permetre-li de nou gaudir amb la situació d’aprenentatge. 

Totes les persones són diferents i s’enfronten de manera diferent a l’aprenentatge. Les característiques individuals de tipus intel·lectual, emocional i actitudinal es vinculen amb els processos d’aprenentatge i determinen quins objectius són més fàcils o més difícils d’assolir. Quan un/a nen/a o adolescent pren consciència de les seves característiques, és a dir, quan les identifica i les visualitza a l’hora d’iniciar, planificar i dur a terme les tasques amb què aprèn, pot 

cercar les eines i els recursos més pertinents per enfocar correctament l’aprenentatge. I tot això ajuda a construir la consciència de la pròpia personalitat. 

La Reeducació no és una psicoteràpia ni un abordatge psicològic en si mateix. Si bé es treballa amb els fonaments de la psicologia i la psicoteràpia molt presents, no es treballa directament amb la interpretació, no posem el focus en les conflictives emocionals, si bé no es defugen quan en el context de la tasca compartida, apareixen i ens interpel·len. 

La Reeducació permet aproximar-nos a situacions psicològiques/emocionals que, per latents, o per no plenament estructurades, poden haver passat desapercebudes o que han quedat en un segon plànol darrera d’unes dificultats focalitzades en els aprenentatges, que acostumen a ser dificultats més fàcils d’identificar o acceptar que no pas els problemes de base de caire emocional o psicològic. 

Per què apostem per la Reeducació des de Koments?

En l’actual cartera de serveis dels dispositius de la Xarxa de Salut Mental Pública no es contempla l’abordatge dels trastorns de l’aprenentatge i/o dislèxies, per exemple, i tampoc es preveu el tractament de les dificultats en els desordres a nivell logopèdic. 

Són abordatges terapèutics i tractaments que impliquen una freqüència i continuïtat, així com una agilitat en el diagnòstic i la posta en marxa del pla terapèutic més idoni. 

Ens consta, des de la pròpia experiència dels CSMIJ de la Xarxa Pública, com en base a les sol·licituds i demandes arribades des dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i les pròpies escoles i instituts, que considerem que el fet de crear una Unitat específica de Reeducacions des de Koments ve a donar resposta a una necessitat i a una demanda de l’entorn social. Demanda que no obté resposta des de l’àmbit públic i que per tant, ens interpel·la com a Entitat privada especialitzada en Salut Mental i atenció integral a l’infant i l’adolescent. 

Per altra banda, degut a l’actual situació de pandèmia i la viscuda emergència sanitària i confinament, quan arribi el setembre ens trobarem en una situació en que els alumnes s’incorporaran als Centres d’estudis després de pràcticament mig any sense haver entrat en les dinàmiques habituals, afegint això una dificultat important que fa encara més flagrants les vulnerabilitats d’un alumnat amb carències de base. 

Poder reforçar, reimplantar hàbits i rutines d’estudi, assajar tècniques i eines que afavoreixin un funcionament més autònom i organitzat de l’alumne, preparant-lo també per hipotètiques situacions de retorn a confinament o simplement a la necessitat d’incorporar el treball fora dels centres escolars, poden ser aspectes a treballar des de la Unitat de Reeducació, adquirint així no només un element terapèutic clarament necessari, sinó també un aspecte preventiu i que fomenti les bones pràctiques enfront els estudis. Afavorir l’organització de l’aprenentatge basat en la recepció de la informació, en la seva interpretació i en la relació amb allò que ja se sap. 

Comptem amb l’experiència i l’expertesa. La FETB ha estat durant molts anys fins i tot Centre de referència en formació per reeducadors. 

Comptem amb professionals reconeguts no només per l’abordatge terapèutic sinó per la seva capacitat formativa i de supervisió. 

Comptem amb una extensa i profunda relació amb la Xarxa de Salut, Educació i Serveis Socials així com amb altres entitats que treballen amb infància i adolescència i que de ben segur valoraran positivament la possibilitat de comptar amb els serveis rigorosos, experimentats i adaptats a les necessitats de les famílies que podem oferir des de Koments a nois i noies amb dificultats en l’àmbit dels aprenentatges que no poden ser tractades i abordades terapèuticament des dels Equipaments públics. 

Reeducacions a Koments

Oferim un abordatge integral de les dificultats a nivell educatiu i dels aprenentatges:

– Acollida gratuïta 

– Procés diagnòstic 

 • Primera visita
 • Exploració global psicològica i pedagògica
 • Orientació devolutiva i terapèutica

– Procés terapèutic 

 • Sessions terapèutiques
 1. Setmanals o bisetmanals
 2. 45 minuts de durada
 • Orientació a pares
 1. A determinar la freqüència
 • Coordinació i treball de Xarxa de continuïtat amb
 1. Escola i/o Institut
 2. Lleure
 3. Pediatra
 4. EAP

– Orientació psicopedagògica i prelaboral. 

Unitat d’Atenció ​Post-Adoptiva (UAPA) i Mediació Familiar en Recerca d’Orígens en Adopció​

El Servei d’Atenció​ Post-Adoptiva​ de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) i Koments dona resposta a les necessitats que els menors adoptats i les seves famílies puguin presentar durant tot el cicle vital i en les seves diferents etapes evolutives. Davant d’aquesta realitat creixent, volem ampliar, diversificar i especialitzar aquest servei en la Unitat d’Atenció Post-Adoptiva.​

​La Fundació Eulàlia Torras de Beà té més de 20 anys d’experiència en adopcions i acompanyament familiar durant aquest procés.​

Oferim espais d’atenció, consulta i assessorament per a aquelles situacions que requereixen una atenció individual, familiar i/o grupal.

En la mateixa unitat, oferim un servei de Mediació en Recerca d’Orígens en Adopció que inclou l’acompanyament emocional i orientació i, quan sigui adient, el contacte entre la persona adoptada i la seva família biològica.

Des de la Unitat d’Atenció Postadoptiva (UAPA) oferim:

. Espai de consulta individual, familiar i de grup en adopció.    ​

. Mediació en Recerca d’Orígens.

. Formació externa, supervisió, Jornades.

Amb un equip de professionals format per:

. Mediadors/es familiars experts/es en adopcions

. Psicòlegs/es experts en adopcions

. Altres col·laboradors/es​

La fisioteràpia és una disciplina que s’encarrega de tractar diferents afeccions, malalties i lesions mitjançant l’ús de tècniques físiques. Aquestes tècniques solen incloure el massatge, la teràpia manual i la teràpia de moviment. L’objectiu de la fisioteràpia és millorar la mobilitat, la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients.

Els principals objectius del tractament de fisioteràpia són:

 • Proporcionar alleujament del dolor i disminuir la inflamació.
 • Millorar la mobilitat articular i l’ estabilitat muscular.
 • Estimular la circulació sanguínia i la micro circulació.
 • Corregir la postura i prevenir el desenvolupament de deformitats.
 • Millorar la capacitat funcional i l’ autonomia del pacient.
 • Prevenir i tractar les complicacions de malalties cròniques.
 • Recuperar la mobilitat després d’una lesió o cirurgia.

La teràpia familiar és un tractament per ajudar les famílies a treballar juntes per millorar la comunicació, la solució de problemes i la relació entre els membres de la família. Se centra en el sistema familiar i tracta de comprendre com cada membre afecta el sistema en conjunt.

La teràpia familiar també pot ajudar les famílies a passar per una crisi, com ara el divorci, la malaltia o la mort d’un membre de la família. Durant la teràpia, els membres de la família poden aprendre habilitats per millorar la comunicació entre ells, resoldre problemes, millorar la relació entre els membres de la família i abordar qualsevol altra preocupació que puguin tenir.

La teràpia de parella és una forma de tractament psicològic que s’enfoca a millorar la comunicació i el comportament d’una parella. Aquesta teràpia pot ajudar les parelles a identificar i entendre els problemes en la seva relació, a treballar junts per superar els desacords i a millorar la satisfacció amb la relació. La teràpia de parella pot ser útil per a les parelles que es troben en una crisi, que volen millorar la seva relació, o que s’estan preparant per a la separació.

La teràpia de parella es basa en la idea que els dos membres d’una parella són responsables de la salut de la relació. Per tant, els terapeutes de parella treballen amb els dos membres per millorar la comunicació, el comportament i la satisfacció de la relació. Els terapeutes de parella poden ensenyar als membres de la parella habilitats per comunicar-se millor, solucionar problemes i fer front als desacords.

Aquestes habilitats poden ajudar les parelles a millorar la seva relació i a disminuir l’ estrès associat als problemes de la relació.

La teràpia sexual és un procés de tractament psicològic, educatiu i informatiu que es duu a terme per ajudar els individus i parelles a millorar la seva vida sexual.

La teràpia sexual implica treballar amb un terapeuta experimentat i capacitat per abordar problemes com la disfunció sexual, l’augment de la intimitat i la satisfacció, la comprensió de problemes d’identitat sexual, la satisfacció de la parella, el control i la prevenció de problemes sexuals, i la reducció de l’estrès relacionat amb la sexualitat.

El tractament de sexologia ofereix una varietat de tècniques i estratègies dissenyades per ajudar els individus i parelles a explorar, comprendre i millorar les seves experiències sexuals.

L’orientació acadèmica ajuda als alumnes a desenvolupar habilitats d’aprenentatge, prendre decisions i desenvolupar plans d’estudi. Es treballa per ajudar a identificar i aconseguir les seves fites acadèmiques. Això inclou ajudar als alumnes a seleccionar i programar cursos segons els seus interessos i motivacions, identificar recursos personals i l’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge i la preparació a exàmens.

El treball social en un centre de salut mental i emocional com Koments, és fonamental per a oferir recolzament i atenció integral als usuaris i a les seves famílies. Els treballadors socials realitzen un paper molt important en l’equip multidisciplinari d’atenció a la salut, col·laborant amb psicòlegs, psiquiatres i altres professionals de la salut.
Avaluarem i planificarem realitzant avaluacions psicosocials per a comprendre les necessitats i circumstàncies dels usuaris i de les seves famílies, desenvolupant plans d’atenció individualitzats i farem una revisió de la història social, les circumstàncies actuals i les perspectives futures.

LACTÀNCIA – INTRODUCCIÓ 

La lactància materna és un procés fisiològic però també pot generar moltíssims dubtes. Cada lactància és única i cada persona la pot viure des de les seves expectatives, suports i dificultats. El suport emocional i la informació pràctica adaptada a cada mare són de gran ajuda per encarar aquesta experiència vital, que molt més enllà del procés fisiològic i biològic que representa, impacta en la vivència de la maternitat, del vincle i de l’autoestima. 

SESSIONS DE LACTÀNCIA 

La consultoria de lactància ens permet obtenir una atenció personalitzada en un espai íntim i confortable en el qual poder resoldre tots els dubtes i dificultats que puguin aparèixer durant aquesta etapa (dolor a l’alletar, esquerdes, millorar l’adherència del bebè, dificultats en la succió…). 

Des de Koments apostem per una atenció basada en l’evidència científica, amb la mare com a centre de cures i amb professionals amb una àmplia experiència i formació. 

El treball en equip i la multidisciplinarietat ens defineixen. 

En què us podem ajudar? 

Les principals consultes més realitzades en les nostres consultes són:

 • Preparar la teva lactància durant l’embaràs.
 • Dolor durant l’alletament, molèsties, esquerdes, etc.
 • Millorar l’adherència i la postura
 • Intentar augmentar el pes del nadó.
 • Aconseguir una lactància materna exclusiva
 • Valorar el fre lingual del nadó
 • Tornar a la feina i mantenir la lactància
 • Deslletar
 • Etcètera
DEMANA VISITA
close slider

  rm-7 id="8788" title="Formulario de contacte"]