Unitat de tractaments Reeducatius​

Justificació i història 

Al llarg dels seus 50 anys d’història, la FETB ha pogut estudiar, crear i desenvolupar diferents línies de treball i mètodes clínics i terapèutics que han contribuït de forma sensible i contrastada a la millora en el nivell de vida d ‘infants, dadolescents i les seves famílies. 

Entre aquestes línies de treball, comptem amb algunes que han anat un punt més enllà de la seva utilitat i eficiència, esdevenint un element essencial en la identitat de la Institució. 

Estem parlant de les Reeducacions, o Tractaments Reeducatius, una intervenció terapèutica fonamentada en la clínica psicodinàmica, i que mira d’ubicar-se en un espai privilegiat per entendre i apropar-nos a la comprensió dels/les nens/es, adolescents, el seu comportament, les seves aptituds vers l’aprenentatge i la vessant emocional/relacional, que òbviament resulta cabdal en una analítica acurada de la situació de conflicte. 

Tal i com ho entenem, la Reeducació és un tractament, que des d’un abordatge a mig camí entre lo psicoterapèutic i lo psicopedagògic, mira de treballar les dificultats instrumentals i vinculades als aprenentatges dels menors que atenem, però treballant de forma integrada els aspectes emocionals, relacionals i vinculars que poden estar afectant els infants i adolescents en la seva evolució global. 

Sovint l’àmbit escolar i de l’aprenentatge és un context on es comencen a captar dificultats, més enllà de les dificultats específiques en alguna àrea, que radiquen en el fonament de la capacitat d’aprenentatge, en l’intercanvi entre el saber i el no saber, dificultats a nivell d’organització,  problemes a nivell atencional/conductual que interfereixen de forma important en el progrés dels/les nens/es i adolescents, i que, els afecten a nivell emocional, psicològic i acadèmic, generant dificultats en la seva autoestima, en les seves relacions, en el seu benestar… 

 

En què consisteix la Reeducació 

La Reeducació es fonamenta, com és característic de la nostra línia de treball, tant a FETB com a Koments en el vincle, en una relació saludable, propera, afectuosa i comprensiva que afavoreixi una aproximació més còmoda i assumible al procés d’ensenyament-aprenentatge, quan aquests s’han començat a encallar i fan sentir els nens que no poden, que no volen o que no saben, amb les conseqüències que això comporta pel seu benestar emocional i acadèmic. 

La Reeducació, a diferència dels tractaments psicoterapèutics, incorpora un 3er element a la dupla terapeuta-pacient, que no és altra que l’activitat, el joc, la tasca, que sovint exerceix de mitjancer, facilitant la relació, la creació i consolidació d’un vincle i per, una experiència positiva al voltant d’uns aprenentatges que, sovint, han esdevingut quelcom amenaçador i angoixant. 

La Reeducació no és un repàs específic d’una o vàries assignatures, no és un espai d’ajuda amb els deures, és més aviat un intent de copsar on estan les bases sòlides del nen/a i adolescent i des d’aquí, ajudar-lo a construir, a refer el camí des del punt on es va començar a sentir insegur, encallat i evolucionar cap a unes fites de millora en el benestar personal, emocional, relacional i d’èxit acadèmic. 

La Reeducació pretén impulsar l’evolució sana dels nens, nenes i adolescents des dels seus potencials, des dels recursos que tenen, i que possiblement han anat quedant diluïts, oblidats. Tractem de treballar des de la relació per fomentar una millor interacció del/la nen/a i adolescent amb els seus propis recursos i capacitats, però també amb les seves dificultats, acceptant-les, trobant estratègies per compensar-les i  treballant-les amb un horitzó comú de permetre-li de nou gaudir amb la situació d’aprenentatge.  

Totes les persones són diferents i s’enfronten de manera diferent a l’aprenentatge. Les característiques individuals de tipus intel·lectual, emocional i actitudinal es vinculen amb els processos d’aprenentatge i determinen quins objectius són més fàcils o més difícils d’assolir. Quan un/a nen/a o adolescent pren consciència de les seves característiques, és a dir, quan les identifica i les visualitza a l’hora d’iniciar, planificar i dur a terme les tasques amb què aprèn, pot cercar les eines i els recursos més pertinents per enfocar correctament l’aprenentatge. I tot això ajuda a construir la consciència de la pròpia personalitat. 

La Reeducació no és una psicoteràpia ni un abordatge psicològic en si mateix. Si bé es treballa amb els fonaments de la psicologia i la psicoteràpia molt presents, no es treballa directament amb la interpretació, no posem el focus en les conflictives emocionals, si bé no es defugen quan en el context de la tasca compartida, apareixen i ens interpel·len.  

La Reeducació permet aproximar-nos a situacions psicològiques/emocionals que, per latents, o per no plenament estructurades, poden haver passat desapercebudes o que han quedat en un segon plànol darrera d’unes dificultats focalitzades en els aprenentatges, que acostumen a ser dificultats més fàcils d’identificar o acceptar que no pas els problemes de base de caire emocional o psicològic. 

  

Per què apostem per la Reeducació des de Koments? 

En l’actual cartera de serveis dels dispositius de la Xarxa de Salut Mental Pública no es contempla l’abordatge dels trastorns de l’aprenentatge i/o dislèxies, per exemple, i tampoc es preveu el tractament de les dificultats en els desordres a nivell logopèdic.  

Són abordatges terapèutics i tractaments que impliquen una freqüència i continuïtat, així com una agilitat en el diagnòstic i la posta en marxa del pla terapèutic més idoni. 

Ens consta, des de la pròpia experiència dels CSMIJ de la Xarxa Pública, com en base a les sol·licituds i demandes arribades des dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic  (EAP) i les pròpies escoles i instituts, que considerem que el fet de crear una Unitat específica de Reeducacions des de Koments ve a donar resposta a una necessitat i a una demanda de l’entorn social. Demanda que no obté resposta des de l’àmbit públic i que per tant, ens interpel·la com a Entitat privada especialitzada en Salut Mental i atenció integral a l’infant i l’adolescent. 

Per altra banda, degut a l’actual situació de pandèmia i la viscuda emergència sanitària i confinament, quan arribi el setembre ens trobarem en una situació en que els alumnes s’incorporaran als Centres d’estudis després de pràcticament mig any sense haver entrat en les dinàmiques habituals, afegint això una dificultat important que fa encara més flagrants les vulnerabilitats d’un alumnat amb carències de base. 

Poder reforçar, reimplantar hàbits i rutines d’estudi, assajar tècniques i eines que afavoreixin un funcionament més autònom i organitzat de l’alumne, preparant-lo també per hipotètiques situacions de retorn a confinament o simplement a la necessitat d’incorporar el treball fora dels centres escolars, poden ser aspectes a treballar des de la Unitat de Reeducació, adquirint així no només un element terapèutic clarament necessari, sinó també un aspecte preventiu i que fomenti les bones pràctiques enfront els estudis. Afavorir l’organització de l’aprenentatge basat en la recepció de la informació, en la seva interpretació i en la relació amb allò que ja se sap.  

Comptem amb l’experiència i l’expertesa. La FETB ha estat durant molts anys fins i tot Centre de referència en formació per reeducadors. 

Comptem amb professionals reconeguts no només per l’abordatge terapèutic sinó per la seva capacitat formativa i de supervisió. 

Comptem amb una extensa i profunda relació amb la Xarxa de Salut, Educació i Serveis Socials així com amb altres entitats que treballen amb infància i adolescència i que de ben segur valoraran positivament la possibilitat de comptar amb els serveis rigorosos, experimentats i adaptats a les necessitats de les famílies que podem oferir des de Koments a nois i noies amb dificultats en l’àmbit dels aprenentatges que no poden ser tractades i abordades terapèuticament des dels Equipaments públics.  

Reeducacions a Koments 

Oferim un abordatge integral de les dificultats a nivell educatiu i dels aprenentatges: 

– Acollida gratuïta 

– Procés diagnòstic 

 • Primera visita 
 • Exploració global psicològica i pedagògica 
 • Orientació devolutiva i terapèutica 

– Procés terapèutic 

 • Sessions terapèutiques 
 1. Setmanals o bisetmanals 
 2. 45 minuts de durada 
 • Orientació a pares 
 1. A determinar la freqüència 
 • Coordinació i treball de Xarxa de continuïtat amb  
 1. Escola i/o Institut 
 2. Lleure 
 3. Pediatra 
 4. EAP 

– Orientació psicopedagògica i prelaboral. Crec q pot ser interessant integrar aquest servei dins aquesta hipotètica Unitat, entenent q treballarem amb nois i noies amb dificultats de llarga evolució en l’àmbit acadèmic. Per ells i per les famílies, comptar amb un assessorament al final de l’etapa educativa obligatòria, eines de caire prelaboral, aproximació a  les competències necessàries per accedir al mon laboral… Sigui amb nosaltres o en sinèrgies establertes amb altres entitats públiques o privades.  

DEMANA VISITA
close slider

  rm-7 id="8788" title="Formulario de contacte"]